Kravstllning, koordinering och uppstartstd

När Ni ska öppna upp en ny eller renoverad lokal/ fastighet är det lämpligt att även de som hanterar mat & dryck i omgivningen följer utvecklingen och uppdaterar sin service och sitt utbud. Allt för att skapa en nyhetskänsla och göra konkreta förbättringar för verksamheten. Restauranger har ofta en lång inkörningsperiod och om fastighetsägaren/förvaltaren inte har en tydlig kravställning kommer många aktörer/hyresgäster lovar vitt och brett om den höga kvaliteten de kommer att hålla.

 

Vi kan hjälpa Er säkerställa processen genom att stödja restauratören i sitt utvecklingsarbete. På detta sätt säkerställer vi att verksamheten klarar öppningsdatum och att kvalitetsnivån ligger på rätt nivå redan första dagen. 

 

Ett annat scenario kan vara att fastighetsägaren/förvaltaren har problem med en hyresgäst som har svårigheter att betala hyran eller som inte levererar den önskade servicenivån eller har driftproblem av annan art. Vi går in och konkret hjälper din hyresgäst. Det kan handla om kvalitetsfrågor, bemaningsfrågor, lokal och logistikutmaningar  och eller andra kvalitetsförbättringar i driften.  Vi ger förslag och hjälper Er och Er hyresgäst med genomförandet. Så istället för att ge en hyreslättnad som bara ger en tillfällig lindring för din hyresgäst - Anlita oss för en långvarig lösning!  Pengen är ungefär den samma men resultatet skiljer sig markant! Det blir en "Elaka kocken" insats men verklighetsbaserad.

Ja tack! Kontakta mig fr mer information!

Ring oss p 073-804 30 47 (Peter) eller 073-433 39 72 (Eva) redan nu eller fyll i formulret nedan s kontaktar vi dig. Du kan stlla allmnna frgor eller prata mer om vrt erbjudande till din restaurang.

 

Copyright © 2023 GALEPO AB