Kvalificerad Mystery Shopper fr restaurang och caf

Vi genomför anonyma besök och provköp som vi mäter enligt en utarbetad mall. Det kan t ex vara att gå på en restaurang och äta eller ett café för att ta en fika. Vi mäter enligt en fastställd mall olika moment. Det är t ex om det är rent och snyggt, ges kvitto, görs någon merförsäljning osv. Poängskalan är satt efter en tydlig mall. Det innebär att mätningarna är konsekventa och verksamhetens olika typer (butik, café, restaurang, torghandel) inte spelar roll.

 

Vi mäter upplevelsen och kommer med konkreta förbättringsmöjligheter! Det skiljer sig mot de övriga aktörer som gör Mystery shopper. De tar bara "tempen" och tar en ögonblicksbild. Vi genomför själva besöket och kan genom vår erfarenhet se "djupare" i verksamheten vid besöket. Detta är en mycket kvalificerad "Mystery shopper" och kan inte jämföras med övriga aktörers tjänst. Vi tittar djupare i verksamheten och lämnar alltid konkreta åtgärdsförslag på de eventuella brister vi ser och upplever.

Ja tack! Kontakta mig fr mer information!

Ring oss p 073-804 30 47 (Peter) eller 073-433 39 72 (Eva) redan nu eller fyll i formulret nedan s kontaktar vi dig. Du kan stlla allmnna frgor eller prata mer om vrt erbjudande till din restaurang.

 

Copyright © 2023 GALEPO AB