Tillbaka

Alecta

Förstudie med analys av restaurangverksamheten på huvudkontoret i Stockholm. Resulterade i omförhandling och vissa avtalsförändringar.

Copyright © 2018 GALEPO AB

Länkvänner: