Case study

Utöver de löpande uppdragen vi har åt olika fastighetsägare, förvaltare och företag vill vi nedan beskriva några mer konkreta upphandlingar och andra typer av uppdrag vi haft den senaste tiden. 

 

Utopia har bl a en foodcourt med 360 platser och 4 restaurangkoncept.

Utopia

Utopia har bl a en foodcourt med 360 platser och 4 restaurangkoncept.

Läs mer

Förstudie i syfte att ta reda på status för restaurang och evenemangsverksamheten. I analysen ingick rekommendation om hur framtida verksamhet bör och kan se ut.

Universeum

Förstudie i syfte att ta reda på status för restaurang och evenemangsverksamheten. I analysen ingick rekommendation om hur framtida verksamhet bör och kan se ut.

Läs mer

Analys av restaurangverksamheten. Framtagande av åtgärdsförslag och tillsammans med Museet och operatören genomförande av förslagen.

Historiska museet

Analys av restaurangverksamheten. Framtagande av åtgärdsförslag och tillsammans med Museet och operatören genomförande av förslagen.

Läs mer

Intervjuer med och analyser av samtliga hyresgästers verksamhet i huset samt Mystery Shopper undersökning.

Kulturhuset Stockholm

Intervjuer med och analyser av samtliga hyresgästers verksamhet i huset samt Mystery Shopper undersökning.

Läs mer

Vårt uppdrag var att säkra öppningen och hjälpa hyresgäster utveckla och säkerställa restaurangernas verksamhet.

Liljeholms Torget

Vårt uppdrag var att säkra öppningen och hjälpa hyresgäster utveckla och säkerställa restaurangernas verksamhet.

Läs mer

Förstudie med analys av restaurangverksamheten på huvudkontoret i Stockholm. Resulterade i omförhandling och vissa avtalsförändringar.

Alecta

Förstudie med analys av restaurangverksamheten på huvudkontoret i Stockholm. Resulterade i omförhandling och vissa avtalsförändringar.

Läs mer

Förstudie på Holmen Bruks personalrestaurang. Resultatet av analysen blev en upphandling.

Holmen Paper

Förstudie på Holmen Bruks personalrestaurang. Resultatet av analysen blev en upphandling.

Läs mer

Genomgång och analys av samtliga kaffeavtal och maskinpark samt hanteringen av dessa i anläggningarna i Södertälje.

Astra Zeneca

Genomgång och analys av samtliga kaffeavtal och maskinpark samt hanteringen av dessa i anläggningarna i Södertälje.

Läs mer

När centrumet skulle öppna fick vi ansvaret att samordna och säkerställa foodcourtens öppning.

Sollentuna Centrum

När centrumet skulle öppna fick vi ansvaret att samordna och säkerställa foodcourtens öppning.

Läs mer

Norden största köpcentrum. Galepos uppdrag var att samordna och säkerställa öppningen för restaurangerna på foodcourten.

Emporia

Norden största köpcentrum. Galepos uppdrag var att samordna och säkerställa öppningen för restaurangerna på foodcourten.

Läs mer

Förstudie av verksamheten (personalmatsal, representation och konferensverksamhet) inför ombyggnad. Konceptutveckling tillsammans med arkitekt och Praktikertjänst.

Praktikertjänst

Förstudie av verksamheten (personalmatsal, representation och konferensverksamhet) inför ombyggnad. Konceptutveckling tillsammans med arkitekt och Praktikertjänst.

Läs mer

Ett projekt som sträckt sig över 6 år. Galepo har haft många deluppdrag under perioden.

Friends Arena

Ett projekt som sträckt sig över 6 år. Galepo har haft många deluppdrag under perioden.

Läs mer

Copyright © 2023 GALEPO AB