Tillbaka

Kulturhuset Stockholm

Intervjuer med och analyser av samtliga hyresgästers verksamhet i huset samt Mystery Shopper undersökning. Framlagda förbättring -och förändringsförslag. Vi upprättade en Köpmannaförening där gemensamma marknadsförings och försäljningsfrämjande åtgärder togs fram och genomfördes.

Copyright © 2021 GALEPO AB

Länkvänner: