Våra tjänster

GALEPO har utarbetade metoder, arbetsprocesser och kunskap om hur Ni respektive Er part kan utveckla och effektivisera verksamheten. Vi har god förståelse för de olika ledens förutsättningar och behov, men kan också se helheten - och tar fram verktyg för att skapa optimala affärsförutsättningar. Tack vare att vi är en liten organisation erbjuder vi ett personligt och flexibelt samarbete.

 

Många frågeställningar och problem som företag möter kan vi lösa genom bl a analys, utveckling, avtal och kvalitetssäkring. Genom att följa GalepoMetoden® kan vi se vilka möjligheter som finns, tillföra kunskap och få fram de lösningar och vilken typ av insats och åtgärder som behövs. Vi tillhandahåller inte en färdig mall av svar och åtgärder utan vi tittar på Er unika situation och de förutsättningar Ert företag/Er hyresgäst/operatör har. Utifrån analysen tar vi fram åtgärdsförslag. 

 

Läs gärna mer genom att följa länken till en utförligare presentation om GalepoMetoden.

 

Våra tjänster kan exempelvis vara:

  • Förstudier och analyser med åtgärdsförslag
  • Konsekvensbeskrivningar av planerade åtgärder
  • Anbudsunderlag och avtalsförslag för restaurangtjänster
  • Upphandling eller upphandlingsstöd
  • Affärsutveckling t ex konceptutveckling, uppstart eller avveckling av verksamhet
  • Utbildning t ex köksekonomi
  • Organisationsutveckling 

Copyright © 2024 GALEPO AB