Upphandling av cateringtjnst

Behöver du hjälp med upphandling av cateringtjänst eller restaurang? Eller upphandlingsstöd i en upphandling?

 

Vår utgångspunkt är att beställaren, i alla delar, ska ange tydliga krav och önskemål. Det är upp till operatören att leverera lösningar för dessa behov. Vi förespråkar detta synsätt i motsatts till andra aktörer på marknaden som anser att upphandlingen ska regleras i minsta detalj och att operatören inte ska ha möjlighet att påverka leveransen.

 

Vi rekommenderar våra kunder att använda tydliga ramar och minimikrav för verksamheten och låta anbudsgivarna komma med lösningar. Anbudsgivarna bör tillåtas vara kreativa och hitta lösningarna på Era krav. De olika operatörerna har olika metoder att arbeta och olika kvalitetssäkringssystem. De lägger stora summor på att utveckla sin drift och verksamhet. Vi anser att det är viktigt att utnyttja deras kompetens istället för att diktera villkoren på detaljnivå utan att vara lyhörd. Låt dem visa vad de kan göra och säkerställ vad de lovar att leverera så gynnas Ni på alla vis, både ekonomsikt och kvalitetsmässigt!

 

Vi arbetar för att skapa en hållbar plattform för båda parter. Ett tydligt avtal med tidig uppföljning ger en bra start. Därefter, särskilt under det första året, kräver det kontinuerlig uppföljning på avtalets alla punkter. Vi rekommenderar att ett tydligt samarbete formuleras i avtalet. När, vilka som ska delta, hur ofta ska det genomföras, vad ska behandlas osv. Ju mer tid Ni lägger i början av avtalsperioden desto mindre tid behöver Ni lägga senare. Dessutom kommer förväntningarna förtydligas och operatören ges möjlighet att justera eventuella brister och uppstartsproblem innan det skapar ekonomiska följder och/eller besviken uppdragsgivare. Det är självklara roller att fylla men orsakar ofta missförstånd, ekonomiska förutsättningar och förpliktelser som inte håller och ibland skapar detta frustration för båda parter och framför allt tar det tid och kostar pengar.

 

Vi hjälper till även med städ och diskupphandlingar.

 

Ni kanske vill ha hjälp med hela processen eller kanske bara en liten del? Vi kan hjälper till där det behövs.

Ja tack! Kontakta mig fr mer information!

Ring oss p 073-804 30 47 (Peter) eller 073-433 39 72 (Eva) redan nu eller fyll i formulret nedan s kontaktar vi dig. Du kan stlla allmnna frgor eller prata mer om vrt erbjudande till din restaurang.

 

Copyright © 2024 GALEPO AB