Vi hjälper Er med Restaurang -och cateringupphandling och fastighets -och affärsutveckling!

Vi vänder oss till Er som har en affärsrelation med en operatör eller hyresgäst som driver restaurangverksamhet eller konferens åt Er och/eller i Era lokaler eller planerar att ha det i framtiden. Våra kunder är bl a fastighetsägare, förvaltare, organisationer och företag och de finns både inom den privata och offentliga sektorn. Vi kallar oss Restaurangkonsulter och är experter inom besöksnäringen eller det många kallar för hospitalitysektorn.

 

Vår specialitet är upphandlingar av restaurangtjänster/catering och förstudier, affärsutveckling samt nyetableringar och nystarter av olika slag. Det betyder att vi arbetar med både strategiska och operativa frågor! Ladda ned vårt informationsblad här.

 

Vi har en unik kompetens och erfarenhet från den komplexa branschens alla delar. Vi erbjuder en professionell och opartisk hjälp och ger konkreta rekommendationer för att säkerställa och utveckla affärsrelationen och Er lönsamhet. Vi kan självfallet hjälpa till med att genomföra de föreslagna åtgärderna.

 

Vi lägger pusslet åt Er baserat på de förutsättningar Er situation har och svarar på de frågor Ni har. Ofta är dessa vad, hur, vem och när. Ibland är ekonomin styrande men ofta ser vi att kundernas värderingar och varumärke prioriteras i processen och för slutresultatet.

 

Rollerna vi har är ofta olika. t ex kan vi

* leverera förstudie som analyserar situationen och vad som behöver göras åt situationen. Ofta använd som beslutsunderlag!

* ansvara för eller vara bisittare i en upphandling av en restaurangtjänst eller omförhandling av ett befintligt avtal.

* agera kravställare för att tydliggöra operatörens eller hyresgästens skyldigheter och stötta och coacha dem bli bättre och hålla en högre servicenivå.

* stötta hyresgästkoordinator eller uthyrningsavdelning med relationen och kravställningen mot restaurangerna vid t ex uppstarter och nyinvigningar av restauranger och Foodcourts. 

 

Galepo använder sig av ett affärsverktyg som säkerställer alla de olika delarna i våra uppdrag. Den kallas GalepoMetoden®.

 

 

Aktuellt

Kungshallen

2018-06-25

Alecta

2017-10-23

 

Copyright © 2018 GALEPO AB

Länkvänner:

Kungshallen

2018-06-25

Alecta

2017-10-23