Vi kan hjälpa dig och din organisation med Restaurang och catering-upphandling, fastighetsutveckling och affärsutveckling

Vi vänder oss till Er som har en affärsrelation med en operatör eller hyresgäst som driver restaurangverksamhet eller konferens åt Er och/eller i Era lokaler. Våra kunder är bl a fastighetsägare, förvaltare, organisationer och företag och de finns både inom den privata och offentliga sektorn. Vi kallar oss experter inom besöksnäringen eller det många kallar för hospitality.

 

Vår specialitet är upphandlingar av restaurangtjänster / catering och vi arbetar även med förstudier och affärsutveckling av olika slag. Det betyder att vi arbetar med både strategiska och operativa frågor! Ladda ned vårt informationsblad här.

 

Vi har en unik kompetens och erfarenhet från den komplexa restaurangbranschens alla delar. Vi erbjuder en professionell och opartisk hjälp och ger konkreta rekommendationer för att säkerställa och utveckla affärsrelationen och lönsamheten. Vi kan självfallet hjälpa till med att genomföra de föreslagna åtgärderna.

 

Rollerna vi har är ofta olika. Det kan vara en förstudie som analyserar situationen och det eventuella behovet av en upphandling eller omförhandling av ett befintligt avtal. Det kan vara som kravställare för att tydliggöra operatörens eller hyresgästens skyldigheter och stötta och coacha dem bli bättre och hålla en högre servicenivå. Vi kan ochså hjälpa Er hyresgästkoordinator eller uthyrningsavdelning med relationen och kravställningen mot restaurangerna vid t ex uppstarter och nyinvigningar av restauranger och Foodcourts. Galepo använder sig av ett affärsverktyg som säkerställer alla de olika delarna i våra uppdrag. Den kallas GalepoMetoden®.

Copyright © 2016 GALEPO AB

Länkvänner: