Aktuellt

 

Galepo - restaurangkonsulter inom besöksnäringen

Galepo AB är ett familjeföretag och består av två konsulter, Eva och Peter Hultqvist. Tillsammans besitter de en unik kompetens och erfarenhet från den komplexa restaurangbranschens alla delar.

 

Vid vissa uppdrag behövs kompentensen förstärkas och Galepo tar då in underkonsulter för att lösa uppdraget. Det kan vara jurister, kökskonsulter, inredningsarkitekter, byggledning, eventbyråer eller någon annan kompetens. Galepo har ett stort nätverk  med både bred och djup kompetens som kan användas för de olika uppdragen om behovet uppstår. 

 

Namnet GALEPO är en ordlek och sammansättning av ord som ingår i de olika delarna av GalepoMetoden.

 

G astronomi

A vtal

L edarskap

E konomi

P ersonal

O rganisation

 

Eva grundade Galepo AB 2003. Hon har i grunden en högskoleexamen i ekonomi, och har sedan 1989 arbetat inom restaurangbranschen med bland annat befattningar såsom festvåningschef på Soliden restauranger, Källarmästare på Diana, restaurangchef på Trygg Hansa, regionchef inom Eurest och expansionsansvarig för Sabis. Utöver det har hon även arbetat som styrelseledamot och haft andra förtroendeuppdrag för VD och ledningsgrupper. Eva är gärna i skog och mark när tillfälle ges under fritiden.

 

Peter anslöt sig till verksamheten strax efter starten. Han har en fil.kand med inriktning på restaurangvetenskap från Örebro Universitet och har sedan 1981 arbetat inom restaurangbranschen. Peter har en gedigen erfarenhet från både drift- och management. Han startade sin karriär som 16-åring 1981 som kökslärling. Efter ett par år i köket påbörjade hans bana i matsalen där han verkat som servitör, hovmästare och bartender. Peter avslutade sin matsalsperiod 1993 som Restaurangchef på Ulriksdals Wärdshus, då i Guide Michelin och under den legendariske Lauri Nilsons ledning. Bl a serverades över 33 000 julbord under december månad 1992 som därmed kom med i Guiness book of records.

 

Efter det har Peter  arbetat på managementnivå med uppstarter, drift, produkt och konceptutveckling. Han har haft befattningar bl a som Brand Manager med konceptutvecklingsansvar för Eurest Nordic Division 100 restauranger, F&B Manager under uppstarten av Nordic Sea och Light Hotel, Distriktschef för Åhlens 10 Restauranger, Driftchef på Kista Science Tower och VD med ansvar för uppstart och etablering av det svenska bolaget av HMSHost på Arlanda Airport med 9 restaurangenheter med bl a Sveriges första Illykoncept och Nordens första Sbarro restaurang.

 

Peter har varit besättningsman inom Sjöräddningen och sin fritid spenderar han gärna på havet och i skärgården. Peter har under flera mandatperioder varit ordförande i både FSCI Nordic och Storkökskonsulternas Branschförening SKBF. Dessutom medlem i Centrumutvecklarna. Dessa föreningar är internationella och svenska organisationer och nätverk som arbetar för att utveckla och  höja kompetensen hos sina medlemmar.

Copyright © 2018 GALEPO AB

Länkvänner: