Tillbaka

Utopia

Utopia har bl a en foodcourt med 360 platser och 4 restaurangkoncept. Galepo var med ca ett år innan öppning och genomförde restaurangråd med hyresgästerna/restauratörerna i syfte att koordinera och säkra kvaliteten inför öppning. Upphandling av städ och diskoperatör samt stöd och hjälp till hyresgästerna i bygg och konceptfrågor.

Copyright © 2024 GALEPO AB