Tillbaka

Universeum

Förstudie i syfte att ta reda på status för restaurang och evenemangsverksamheten. I analysen ingick rekommendation om hur framtida verksamhet bör och kan se ut. Därefter utformning av anbudsunderlag och avtalsförslag. Galepo ansvarade för hela processen med förslag på olika operatörer och efter första fasen av anbudsprocessen dvs. när de anbudsgivare som klarat urvalsprocessen var Galepo bisittare i slutförhandling.

Copyright © 2023 GALEPO AB