Tillbaka

Emporia

Norden största köpcentrum. Galepos uppdrag var att samordna och säkerställa öppningen för restaurangerna på foodcourten. Genom att upprätta ett restaurangråd och tillsammans planera respektive restaurangs åtgärder och byggnation innan öppning säkerställde vi dels öppningen och dels att restaurangernas planering och koncept optimerades.

Copyright © 2024 GALEPO AB