Tillbaka

Friends Arena

Ett projekt som sträckte sig över 6 år. Galepo hade många deluppdrag under perioden bl a har vi konceptutvecklat för 44 restauranger och kiosker, arbetat med avtalsanpassning med både operatörer och leverantörer samt uppstartsplanerat och ställt krav på olika service-leverantörer. Det har varit frågor om flöden, koncept, sortiment och servicenivåer. Men även interna utredningar om driftsform, vissa upphandlingar och deltagande i en mängd mötesforum alla med strategisk och operativ bäring. Stor del av uppdraget har varit operativ och strategisk rådgivning.

Copyright © 2024 GALEPO AB