Tillbaka

Praktikertjänst

Förstudie av verksamheten (personalmatsal, representation och konferensverksamhet) inför ombyggnad. Konceptutveckling tillsammans med arkitekt och Praktikertjänst. Det innebar i praktiken att vi kartlagt de behov och önskemål som finns i organisationen och koordinerat dem med de verkliga krav man kan ställa på en operatör som ska driva en verksamhet av denna kaliber.  Vi tagit fram anbudsunderlag, avtalsförslag med de bilagor samt det utvärderingsverktyg som behövs för denna typ av upphandling. Projektstöd under ommbyggnad. Galepo är med under hela processen fram till invigning.

Copyright © 2024 GALEPO AB