Tillbaka

Historiska Museet

Analys av restaurangverksamheten. Framtagande av åtgärdsförslag och tillsammans med Museet och operatören genomförande av förslagen. Högre servicenivå för kunder & besökare samt förbättrade interna rutiner för bl. a beställningar, rapporteringar och andra samarbetsfrågor.

Copyright © 2023 GALEPO AB