Har du funderingar kring restaurangverksamhet?

Har du en affärsrelation med en operatör eller hyresgäst som driver restaurangverksamhet eller konferens åt Er och/eller i Era lokaler eller planerar att ha det i framtiden?

Vi hjälper fastighetsägare, förvaltare, organisationer och företag och de finns både inom den privata och offentliga sektorn. Vi kallar oss Restaurangkonsulter och är experter inom besöksnäringen!

 

Vår specialitet är upphandlingar av restaurangtjänster/catering samt förstudier och affärsutveckling av olika slag. Det betyder att vi arbetar med både strategiska och operativa frågor!

 

Vi har en unik kompetens och erfarenhet från den komplexa restaurangbranschens alla delar. Vi erbjuder en professionell och opartisk hjälp och ger konkreta rekommendationer för att säkerställa och utveckla affärsrelationen och Er lönsamhet. Vi kan självfallet hjälpa till med att genomföra de föreslagna åtgärderna.

 

Vi lägger pusslet åt Er baserat på de förutsättningar Ni har och svarar på de frågor som finns. Ofta är dessa vad, hur, vem och när. Ofta är ekonomin styrande men vi ser ochså att kundernas värderingar och varumärke prioriteras i processen och för slutresultatet.

 

Rollerna vi har är ofta olika. T ex kan vi;

* leverera förstudie som analyserar situationen och innehåller en rekommendation. Ofta använd som beslutsunderlag!

* ta fram avtal som är branschanpassade och som gynnar båda parter.

* ansvara för eller vara bisittare i en upphandling av en restaurangtjänst eller omförhandling av ett befintligt avtal.

* agera kravställare för att tydliggöra operatören/hyresgästens skyldigheter och stötta och coacha dem bli bättre och hålla en högre servicenivå.

* stötta hyresgästkoordinator eller uthyrningsavdelning med relationen och kravställningen mot restaurangerna vid t ex uppstarter och nyinvigningar av restauranger och Foodcourts. 

 

Galepo använder sig av ett affärsverktyg som säkerställer alla de olika delarna i våra uppdrag. Den kallas GalepoMetoden®.

 

 

Copyright © 2024 GALEPO AB