Kundreferenser

Några av våra uppdrag och kunder listar vi nedan med en kort beskrivning av uppdraget.

 

Högskolerestauranger

* Rådgivning  och konceptutveckling

Huge Fastigheter, Huddinge

* Nulägesanalys och rekommendation.

 

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

 *Affärsutveckling av Foodcourt koncepten inom Inter Ikea Centre Group köpcenter.

 

* Kalkyler av olika slag.

 

* Driftsmanual Foodcourt.

* Förstudie

 

* Rådgivning avtalsfrågor och restaurangdrift

 

Destination Kalmar

Förstudie av mat –och dryckesantering inom Slottet.

* Stategisk rådgivning gällande Royal Arena, Köpenhamn.

 * Rådgivning restaurangutveckling

* Rådgivning kring restaurangfrågor.

Mad Mad Mad Bodega, Köpenhamn

* Rådgivning under etableringsprocessen.

 

* Förstudie gällande mat -och dryck

 

* Projektarbete utveckling mat-och dryck

* Avtal och bisittare kring upphandling av restaurang och internservice i Nacka Kommunhus

* Nulägesanalys och rekommendation gällande framtida restaurangutbud i Vällingby City.

* Affärsutveckling och centrumledning Kungshallen, Stockholm

*Nulägesanalys och upphandling av Restaurangoperatör.

* Stöd i frågor kring ombyggnation av kök och matsal.

* Uppstartsstöd vid nyöppning.

Regionsjukhuset, Lund

* Nulägesanalys och affärsutveckling

 

* Kurser i ekonomi och ekonomisk analys.

* Diverse utbildningar

Riksbyggen Stockholm

* Mäklaruppdrag samt rådgivning gällande Kungsbron.

 

Riksbyggen Västerås

* Rådgivning gällande Kummeln.

* Uppstart och kravställning inför öppning av nya restaurangtorget.

 * Utveckling av konferensservice, Västerås.

*Förstudie och rekommendation restaurangkoncept, Handelsplats Flemingsbergsdalen

 

* Förstudie och rekommendation restaurangkoncept, Juvelen, Uppsala

* Uppstartsansvar och kvalitetssäkring av Metronova Food Court i Skärholmen Centrum. 

SLU, Uppsala

* Support under upphandlingsprocessen av restaurangtjänster inom campus.

 

*Planering, uppstart och restaurangråd av foodcourt med 9 koncept.

*Uppföljning och kvalitetsäkring. efter öppning.

Förstudie av mat & dryck inom området.

*Analys av idrottsanläggningars utbud och kvalitetsnivå.

 

* Farsta Idrottshall - utveckling nybyggnad café.

* Rådgivning inom hospitality för handelsplatsen.

* Förstudie och upphandlingsstöd gällande restaurang -och cafédriften

* Cirkelledare för Restaurangutbildning, Botkyrka. 

 

* Nulägesanalys med upphandlingsstöd

 

* Utveckling gällande diverse avtal

* Nulägesanalys av restaurangverksamhet

* Upphandling och avtal gällande restaurangtjänsten i Nymble, Stockholm.

Copyright © 2019 GALEPO AB

Länkvänner: