Kundreferenser

Några av våra uppdrag och kunder listar vi nedan med en kort beskrivning av uppdraget.

 

A House Stockholm

 

* Rådgivning och affärsutveckling

* Nulägesanalys av konferensdriften i Västerås.

* Uppdrag att som Restaurangkoordinator utveckla Kungshallens 16 restauranger i Stockholm.

 

* Städ -och diskupphandling Kungshallen, Stockholm

 

ABF Stockholm

* Rådgivning under planeringsfasen av nytt Café & Bistro på Sveavägen.

 

* Förstudie och upphandling av restaurangverksamheten på HK, Stockholm.

 

* Analys och rekommendation gällande framtida restaurangverksamhet A6, Jönköping.

* Rådgivning gällande Finspång Plaza

* Rådgivning gällande restaurangavtal

* Kvalitetsäkring och utveckling av Café och konferensverksamhet i Kista One, Kista.

*Analys och utveckling av interna kvalitetssäkrande instrument för den Nordiska marknaden.

 

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

 

*Analys och inventering av kaffemaskinpark i Södertälje samt rådgivning och utbildning till restaurangdivisionen.

* Affärsutveckling för Sickla Köpkvarter, Stockholm

Stiftelsen Judaica, Stockholm

 

* Rådgivning gällande avtal och ekonomi för den framtida driften av skolmat, butik och restaurang.

 

* Verksamhetsutveckling av restaurang.

 

* Mystery Shopper på olika restauranger.

 

* Mäklaruppdrag

* Rådgivning och organisationsutveckling.

* Förfrågningsunderlag och avtalsförslag med koncept till Orangeriet, Borås.

Bosch, Kista

 

* Rådgivning gällande avtal, ekonomi och ombyggnad av restaurang.

 

 * Kursledning för restauranginriktad utbildning.

Castellum Brostaden, Stockholm

 

* Mäklaruppdrag och rådgivning i olika fastighetsprojekt. 

*Affärsutveckling och uppstartstöd av restaurangverksamheten, Liljeholmstorgets Galleria

 

* Affärsutveckling Restaurang Jakobsberg Centrum

* Rådgivning och support i utveckling av restaurang och avtal, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Väla Centrum, Helsingborg

* Konceptutveckling och support uppstart restaurangtorget.

 

* Upphandling disk/städ Foodcourt.

 

* Förstudie kvarteret Putten, Stockholm.

* Förstudie och strategisk rådgivning

*Analys av Vestermalmsgallerians restaurangutbud & kvalitetsnivå .

* Uppstart av Restaurangråd och uppstartsstöd av foodcourten med 8 koncept.

* Utveckling av restaurangverksamhet personalrestaurang, Kista.

* Rådgivning inom avtal -och utvecklingfrågor.

 

* Mystery Shopper och åtgärdsförslag för flertalet restauranger.

*Analys av Kulturhusets restaurangverksamhet.

 

* Kvalitetsundersökningar Stockholms alla torghandlare och saluhallar.

 

* Uppstart av hyresgästförening, Kulturhuset, Sergels Torg.

* Uppdrag som Hospitality Manager.

 

* Upphandling och avtal gällande drift av kiosk och VIP verksamheten.

 

* Koncept -och affärsutveckling samtlig restaurangverksamhet inklusive VIP och loger.

* Förstudie och upphandlingstöd av restaurangverksamhet på huvudkontoret i Stockholm.

 

* Upphandlingstöd cateringmat nya HK.

* Strategisk rådgivning och upphandlingtöd Feskekorka

* Nulägesanalys och utveckling av avtal och samarbete med restaurang och inom eventverksamheten.

* Förstudie och upphandlingsansvar av restaurangverksamheten på Holmen Bruk, Hallstavik.

Högskolerestauranger

 

* Rådgivning  och konceptutveckling

Huge Fastigheter, Huddinge

 

* Nulägesanalys och rekommendation.

 

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

 *Affärsutveckling av Foodcourt koncepten inom Inter Ikea Centre Group köpcenter.

 

* Kalkyler av olika slag.

 

* Driftsmanual Foodcourt.

* Förstudie

 

* Rådgivning avtalsfrågor och restaurangdrift

 

Destination Kalmar

 

* Förstudie av mat –och dryckesantering inom Slottet

 

* Upphandlingstöd

* Affärsutveckling av Finnslätten och Melkerhuset, Västerås

* Stategisk rådgivning gällande Royal Arena, Köpenhamn.

 * Rådgivning restaurangutveckling

* Rådgivning kring restaurangfrågor.

Mad Mad Mad Bodega, Köpenhamn

 

* Rådgivning inför -och under etableringsprocessen.

 

* Förstudie gällande mat -och dryck

 

* Projektarbete utveckling mat-och dryck

* Avtal och upphandlingsstöd av restaurang och internservice i Nacka Kommunhus

* Nulägesanalys och rekommendation gällande framtida restaurangutbud i Vällingby City.

* Affärsutveckling och centrumledning Kungshallen, Stockholm

* Nulägesanalys och upphandling av Restaurangoperatör.

 

* Stöd i frågor kring ombyggnation av kök och matsal.

 

* Uppstartsstöd vid nyöppning.

* Affärsutveckling och strategisk rådgivning

Regionsjukhuset, Lund

 

* Nulägesanalys och affärsutveckling

 

* Kurser i ekonomi och ekonomisk analys

 

* Diverse utbildningar

Riksbyggen Stockholm

* Mäklaruppdrag samt rådgivning gällande Kungsbron.

 

Riksbyggen Västerås

* Rådgivning gällande Kummeln.

* Uppstart och kravställning inför öppning av nya restaurangtorget.

 * Utveckling av konferensservice, Västerås.

*Förstudie och rekommendation restaurangkoncept, Handelsplats Flemingsbergsdalen

 

* Förstudie och rekommendation restaurangkoncept, Juvelen, Uppsala

* Uppstartsansvar och kvalitetssäkring av Metronova Food Court i Skärholmen Centrum. 

SLU, Uppsala

* Support under upphandlingsprocessen av restaurangtjänster inom campus.

 

*Planering, uppstart och restaurangråd av foodcourt med 9 koncept.

 

*Uppföljning och kvalitetsäkring. efter öppning.

* Förstudie av mat & dryck inom området.

 

* Rådgivning utveckling och avtal.

*Analys av Stockholms idrottsanläggningars utbud och kvalitetsnivå.

 

* Farsta Idrottshall - utveckling nybyggnad café.

 

* Kvalitetsundersökningar av Stockholms torghandlare "Årets Torghandlare"

 

* Rådgivning inom hospitality för handelsplatsen.

* Förstudie och upphandlingsstöd gällande restaurang -och cafédriften

* Cirkelledare för Restaurangutbildning, Botkyrka. 

 

* Nulägesanalys med upphandlingsstöd

 

* Utveckling gällande diverse avtal

 

Rådgivning och support under förstudie och upphandling.

 

* Nulägesanalys av restaurangverksamhet

* Upphandling och avtal gällande restaurangtjänsten i Nymble, Stockholm.

* Rådgivning gällande restaurangprojekt.

* Konceptutveckling Restaurang Odenplan.

Personalmatsal, Danderyd

 

* Galepometoden med nulägesanalys

* Olika uppdrag av rådgivande karaktär.

* Nulägesanalys samt upphandlingsstöd gällande mat inom äldreomsorgen.

* Rådgivning kring avtal och ekonomi för restaurangerna i Mall of Scandinavia.

Unilever Food Solutions, Köpenhamn

* Workshops och utbildningar inom restaurangekonomi.

 

* Förstudie och upphandling av Restaurangoperatör

 

* Konceptutveckling restaurang och café

* Planering och uppstart av Foodcourten i Utopia galleria, Umeå.

 

* Upphandling städ och disk för foodcourt.

 

* Uppföljning och kvalitetsäkring av driften i foodcourt och städ/disk.

 

* Olika utbildningar inom restaurangekonomi


* Diverse övriga ledarskapsutbildningar

 

*Förstudie och rekommendation gällande den framtida driften av museets mat och dryckeshantering.

* Förstudie Dommarudden

 

* Förstudie Österåker Multiarena

 

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

Copyright © 2024 GALEPO AB