Aktuellt

 

Kundreferenser

Några av våra uppdrag och kunder listar vi nedan med en kort beskrivning av uppdraget.

 

A House Stockholm

Rådgivning och affärsutveckling

* Nulägesanalys av konferensdriften i Västerås.

* Uppdrag att som Restaurangkoordinator utveckla Kungshallens 16 restauranger i Stockholm.

 

* Städ -och diskupphandling Kungshallen, Stockholm

 

ABF Stockholm

* Rådgivning under planeringsfasen av nytt Café & Bistro på Sveavägen.

 

* Förstudie och upphandling av restaurangverksamheten på HK, Stockholm.

 

* Analys och rekommendation gällande framtida restaurangverksamhet A6, Jönköping.

Rådgivning gällande Finspång Plaza

Rådgivning gällande avtal

* Kvalitetsäkring och utveckling av Café och konferensverksamhet i Kista One, Kista.

*Analys och utveckling av interna kvalitetssäkrande instrument för den Nordiska marknaden.

Arvergruppen

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

 

*Analys och inventering av kaffemaskinpark i Södertälje samt rådgivning och utbildning till restaurangdivisionen.

* Affärsutveckling för Sickla Köpkvarter, Stockholm

Stiftelsen Judaica, Stockholm

* Rådgivning gällande avtal och ekonomi för den framtida driften av skolmat, butik och restaurang.

 

* Verksamhetsutveckling av restaurang.

 

* Mystery Shopper på olika restauranger.

 

* Mäklaruppdrag

* Rådgivning och organisationsutveckling.

* Förfrågningsunderlag och avtalsförslag med koncept till Orangeriet, Borås.

Bosch, Kista

*Rådgivning gällande avtal, ekonomi och ombyggnad av restaurang.

 

 * Kursledning för restauranginriktad utbildning.

Castellum Brostaden, Stockholm

* Mäklaruppdrag och rådgivning i olika fastighetsprojekt. 

*Affärsutveckling och uppstartstöd av restaurangverksamheten, Liljeholmstorgets Galleria

 

* Utveckling Restaurang Jakobsberg Centrum.

* Rådgivning och support i utveckling av restaurang och avtal, Karolinska Sjukhuset, Stockholm.

Väla Centrum, Helsingborg

* Konceptutveckling och support uppstart restaurangtorget.

 

* Upphandling disk/städ Foodcourt.

 

* Förstudie kvarteret Putten, Stockholm.

*Analys av Vestermalmsgallerians restaurangutbud & kvalitetsnivå .

* Uppstart av Restaurangråd och uppstartsstöd av foodcourten med 8 koncept.

* Utveckling av restaurangverksamhet personalrestaurang, Kista.

* Rådgivning inom avtal -och utvecklingfrågor.

 

* Mystery Shopper och åtgärdsförslag för flertalet restauranger.

*Analys av Kulturhusets restaurangverksamhet.

 

* Kvalitetsundersökningar Stockholms alla torghandlare och saluhallar.

 

* Uppstart av hyresgästförening, Kulturhuset, Sergels Torg.

* Uppdrag som Hospitality Manager.

 

* Upphandling och avtal gällande drift av kiosk och VIP verksamheten.

 

* Koncept -och affärsutveckling samtlig restaurangverksamhet inklusive VIP och loger.

* Förstudie och upphandlingstöd av restaurangverksamhet på huvudkontoret i Stockholm.

 

* Upphandlingstöd cateringmat nya HK.

* Nulägesanalys och utveckling av avtal och samarbete med restaurang och inom eventverksamheten.

* Förstudie och upphandlingsansvar av restaurangverksamheten på Holmen Bruk, Hallstavik.

Rådgivning konceptutveckling

Huge Fastigheter, Huddinge

* Nulägesanalys och rekommendation.

 

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

 *Affärsutveckling av Foodcourt koncepten inom Inter Ikea Centre Group köpcenter.

 

* Kalkyler av olika slag.

 

* Driftsmanual Foodcourt.

* Rådgivning gällande avtalsfrågor och restaurangdrift i de egna lokalerna.
* Rådgivning och avtal gällande InTibro

 

* Stategisk rådgivning gällande Royal Arena, Köpenhamn.

Rådgivning restaurangutveckling

* Rådgivning kring restaurangfrågor.

Mad Mad Mad Bodega, Köpenhamn

* Rådgivning under etableringsprocessen.

 

* Förstudie gällande utvecklingsarbete

* Utvecklingsprojekt

* Avtal och bisittare kring upphandling av restaurang och internservice i Nacka Kommunhus

* Nulägesanalys och rekommendation gällande framtida restaurangutbud i Vällingby City.

* Affärsutveckling och centrumledning Kungshallen, Stockholm

*Nulägesanalys och upphandling av Restaurangoperatör.

* Stöd i frågor kring ombyggnation av kök och matsal.

* Uppstartsstöd vid nyöppning.

* Regionsjukhuset, Lund

Nulägesanalys och affärsutveckling.

 

* Kurser i ekonomi och ekonomisk analys.

* Diverse utbildningar

Riksbyggen Stockholm

Mäklaruppdrag samt rådgivning gällande Kungsbron.

 

Riksbyggen Västerås

Rådgivning gällande Kummeln.

* Uppstart och kravställning inför öppning av nya restaurangtorget.

 * Utveckling av konferensservice, Västerås.

*Analys och rekommendation restaurangkoncept i Handelsplats Flemingsbergsdalen.

* Analys och rekommendation gällande Juvelen, Uppsala

* Uppstartsansvar och kvalitetssäkring av Metronova Food Court i Skärholmen Centrum. 

SLU, Uppsala

* Support under upphandlingsprocessen av restaurangtjänster inom campus.

 

*Planering, uppstart och restaurangråd av foodcourt med 9 koncept.

*Uppföljning och kvalitetsäkring. efter öppning.

*Analys av idrottsanläggningars utbud och kvalitetsnivå.

 

* Farsta Idrottshall - utveckling nybyggnad café.

* Rådgivning inom hospitality för handelsplatsen.

Förstudie och upphandlingsstöd gällande restaurangdriften

* Cirkelledare för Restaurangutbildning, Botkyrka. 

Svenska Filminstitutet, Stockholm

 

* Mäklaruppdrag samt nulägesanalys

 

* Stöd gällande diverse avtal

* Nulägesanalys av restaurangverksamhet

* Upphandling och avtal gällande restaurangtjänsten i Nymble, Stockholm.

* Rådgivning gällande restaurangprojekt.

* Konceptutveckling Restaurang Odenplan.
* Galepometoden med nulägesanalys, Personalmatsal, Danderyd.

* Olika uppdrag av rådgivande karaktär.

* Nulägesanalys samt upphandlingsstöd gällande mat inom äldreomsorgen.

* Rådgivning kring avtal och ekonomi för restaurangerna i Mall of Scandinavia.

Unilever Food Solutions, Köpenhamn

* Workshops och utbildningar inom restaurangekonomi.

 

* Nulägesanalys och upphandling av Restaurangoperatör.

* Konceptutveckling restaurang och café.

* Planering och uppstart av Foodcourten i nya gallerian Utopia i Umeå.

* Upphandling städ och disk för foodcourt.

* Uppföljning och kvalitetsäkring av driften i foodcourt och städ/disk.

Visita, Stockholm

* Diverse utbildningar inom restaurangekonomi för medlemmar
* Diverse utbildningar

 

*Analys och rekommendation gällande den framtida driften av museets mat och dryckeshantering.

* Rådgivning, avtal och affärsutveckling.

Copyright © 2019 GALEPO AB

Länkvänner: